01 maj 2023

GENUDLEVERINGSRECEPTER

HUSK Hvis du har fået udleveret en genudleveringsrecept på dit medicin, at du ikke skal genbestille dit medicin her, men selv bestille det direkte på apoteket.